در حال بارگذاری ...
یکشنبه 24 آذر 1398
 • تمام دانشجویانی که واحد پروژه را در این ترم اخد نموده اند جهت دریافت فرم طرح پژوهشی از گروه واتس پاپ فایل را دریافت تایپ شده تکمیل کنند و تحویل واحد پژوهش نمایند

  تمام دانشجویانی که واحد پروژه را در این ترم اخد نموده اند جهت دریافت فرم طرح پژوهشی از گروه واتس پاپ فایل را دریافت تایپ شده تکمیل کنند و تحویل واحد پژوهش نمایند

  تمام دانشجویانی که واحد پروژه را در این ترم اخد نموده اند جهت دریافت  فرم  طرح پژوهشی  از گروه واتس پاپ فایل را دریافت  تایپ شده تکمیل کنند و تحویل واحد پژوهش نمایند

  نظرات کاربران

 • 0
  0
  0
  0